Päiväkoti Linnunpesän arvomaailma:

 

Jokainen lapsi otetaan huomioon yksilönä.

Lapsen nauru ja leikki on päiväkodin voima.

Lapsilähtöisyys

Kodinomaisuus, pienuus

Turvallisuus

Teen kuin omaa tekisin

Iloinen, rento, luotettava

Joustava joka suhteessa

Lämmin välittävä ilmapiiri

Rajoja ja rakkautta

Positiivinen pedagogiikka

Kannustaminen

Ystävällisyys

Tasa-arvo

 

Luotettava kasvatuskumppanuus

Tasavertaisuus lasten sekä työntekijöiden kanssa

Yhteisöllisyys

Hyvä työyhteisö

Avoin, lämmin yhteisö