Päiväkoti Peiponpesän lapsiryhmät


Peipot (1-3 v.) 

Ryhmämme toiminta rakentuu turvallisen ja rakastavan perushoidon ympärille.


Tavoitteenamme on luoda lapselle turvallinen ympäristö ja tuki maailman tutkimiseen.
Väljän viikko-ohjelman mukaan toiminnassa vuorottelee musiikki,
liikunta, kädentaidot, retkeily, sadut ja vapaa leikki.


Lisäksi harjoittelemme yhteisleikkiä ohjatun leikin kautta.

Ryhmässä työskentelee kolme kasvattajaa.

 


Kiurut (yli 3 v.) 

                           Pääpaino toiminnassamme on vuorovaikutustaitojen sekä sosiaalisten- että motoristen taitojen kehittäminen turvallisessaja

johdonmukaisessa kasvuympäristössä.


Ryhmässä kannustamme omatoimisuuteen lasten omien taitojen mukaan.

Kasvatuskumppanuus vanhempien kanssa mahdollistaa yhtenäiset ja toimivat kasvatuskäytännöt.
Viikko-ohjelma sisältää teeman ja aiheen mukaan musiikkia, kädentaitoja, liikuntaa ja satuja.

Ryhmässä työskentelee kolme kasvattajaa.

 


Esiopetusryhmä (6 v.)

Esiopetusryhmä toimii tiiviissä yhteistyössä Kiurujen ryhmän kanssa.

Peiponpesä tarjoaa esiopetusta omille esikoululaisille lukuvuonna 2018-2019. Esiopetusopetusryhmässä työskentelee lastentarhanopettaja.