Päiväkoti Peiponpesän lapsiryhmät

Untuvikot (1v) 

Lapsi tarvitsee rinnalleen turvallisen aikuisen, joka tarjoaa syliä, hellyyttä, turvallisuutta ja rajoja.
Tämän höyhenpeitteen suojassa lapsi kasvaa. Hoitomme perustuu lämpöön, kodinomaisuuteen:
syli, hellyys, huolenpito; taaten tämän hoivan tuemme lapselle tärkeää psyykkistä ja fyysistä kehitystä.
Yhdessä vietetyt hetket ovat tärkeitä ja merkittävä osa lapsen elämää.

Ilman perustarpeiden tyydyttämistä lapsesta ei kasva tasapainoista aikuista.

Ryhmässä työskentelee kaksi kasvattajaa.


Peipot (2-3v) 

Ryhmämme toiminta rakentuu turvallisen ja rakastavan perushoidon ympärille.
Tavoitteenamme on luoda lapselle turvallinen ympäristö ja tuki maailman tutkimiseen.
Väljän viikko-ohjelman mukaan toiminnassa vuorottelee musiikki,
liikunta, kädentaidot, retkeily, sadut ja vapaa leikki.
Lisäksi harjoittelemme yhteisleikkiä ohjatun leikin kautta.

Ryhmässä työskentelee kaksi kasvattajaa.


Kiurut (yli 3v) 

Pääpaino toiminnassamme on vuorovaikutustaitojen sekä sosiaalisten- että motoristen taitojen kehittäminen turvallisessa ja johdonmukaisessa kasvuympäristössä.
Ryhmässä kannustamme omatoimisuuteen lasten omien taitojen mukaan.
Kasvatuskumppanuus vanhempien kanssa mahdollistaa yhtenäiset ja toimivat kasvatuskäytännöt.
Viikko-ohjelma sisältää teeman ja aiheen mukaan musiikkia, kädentaitoja, liikuntaa ja satuja.

Ryhmässä työskentelee kolme kasvattajaa.


Esiopetusryhmä (6v)

Esiopetusryhmä toimii tiiviissä yhteistyössä Kiurujen ryhmän kanssa.

Peiponpesä tarjoaa esiopetusta omille esikoululaisille lukuvuonna 2018-2019.