Päiväkoti Peiponpesän lapsiryhmät

 


Peipot (n. 1-3 v.) 

Ryhmämme toiminta rakentuu turvallisen ja rakastavan perushoidon ympärille.

Hoitomme perustuu lämpöön, kodinomaisuuteen: syli, hellyys, huolenpito; taaten tämän hoivan tuemme lapselle tärkeää psyykkistä ja fyysistä kehitystä.


Tavoitteenamme on luoda lapselle turvallinen ympäristö ja tuki maailman tutkimiseen.
Väljän viikko-ohjelman mukaan toiminnassa vuorottelee musiikki,
liikunta, kädentaidot, retkeily, sadut ja vapaa leikki.


Lisäksi harjoittelemme yhteisleikkiä ohjatun leikin kautta.

Ryhmässä työskentelee kolme kasvattajaa.

 


Kiurut (yli 3 v.) 

                           Pääpaino toiminnassamme on vuorovaikutustaitojen sekä sosiaalisten- että motoristen taitojen kehittäminen turvallisessaja

johdonmukaisessa kasvuympäristössä.


Ryhmässä kannustamme omatoimisuuteen lasten omien taitojen mukaan.

Kasvatuskumppanuus vanhempien kanssa mahdollistaa yhtenäiset ja toimivat kasvatuskäytännöt.
Viikko-ohjelma sisältää teeman ja aiheen mukaan musiikkia, kädentaitoja, liikuntaa ja satuja.

Ryhmässä työskentelee kolme kasvattajaa.

 


Esiopetusryhmä (6 v.)

Esiopetusryhmä toimii tiiviissä yhteistyössä Kiurujen ryhmän kanssa.

Toimintakautena 2020-2021 Peiponpesässä ei järjestetä esikoulua.