Päiväkoti Linnunpesän lapsiryhmät

Päiväkoti Linnunpesässä lapsia hoidetaan kahdessa ryhmässä:

Peipot (alle 3-vuotiaat) 10 lasta 
Kiurut (3-4-vuotiaat) / Västäräkit (5-vuotiaat) 24 lasta