Päiväkoti Linnunpesän lapsiryhmät

Päiväkoti Linnunpesässä lapsia hoidetaan kolmessa ryhmässä:

Peipot (alle 3-vuotiaat) 10 lasta 

Kiurut (3-4-vuotiaat) 18 lasta 

Västäräkit (5-vuotiaat) 23 lasta